Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826).

1. Wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Drogi lub linie kolejowe*

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D
dzień
T=16 h

LAeq N
noc
T=8 h

LAeq D
dzień
T=8 h**

LAeq N
noc
T=1 h**

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

60

50

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.

65

55

55

45


* - wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
**** - strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańcó to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszakniową z koncentracją obiektów administracyjncyh, handlowych i usługowych.

Inwestorzy i wykonawcy

POLSKI PRODUCENT ALUMINIOWYCH  PANELI AKUSTYCZNYCH BUDANh500  OD 1998 ROKU
Adres
PW BUD-MASZ
ul.3 Maja 37
95-083 Lutomiersk
Polska
NIP 8310005645
Kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cena aluminium

Kursy walut

Kurs NBP

Copyright © 2004-2020 BM